DANE KONTAKTOWE

  • ul. Stanisławowska 2a/17, 59-300 Lubin
  • tel.: 609-191-815
  • biuro
  • NIP 692 103 92 82
  • REGON 390650796

Zasady Współpracy

Modelowym wariantem jest współpraca na podstawie umowy zlecenia. Jej szczegółowy zakres (postanowienia, warunki, zasady kontaktu, wynagrodzenie) są zależne głównie od tego, czego Państwo oczekujecie. Dla mnie istotne jest elastyczne podejście do Państwa potrzeb. Z tego też względu każda umowa zlecenia może zostać odpowiednio zmodyfikowana. Przed zawarciem umowy proszę o zapoznanie się z moją ofertą i kontakt w celu dookreślenia, jaki wariant współpracy Państwa interesuje. Po wstępnej rozmowie zaproponuję Państwu odpowiednią umowę i będę otwarty na uwagi, sugestie i propozycje. Poniżej przedstawiam zestawienie zasad podstawowych:

  • współpraca oparta o umowę zlecenia zawieraną na piśmie, chyba że w rachubę wchodzi jednorazowa porada i nie ma potrzeby udzielenia pełnomocnictwa.
  • wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z tym, że punktem wyjścia są przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych Dz.U.2018.0.265 t.j.
  • jeżeli prowadzicie Państwo działalność w formie spółki prawa handlowego, a także np. spółdzielni, stowarzyszenia lub innej jednostki organizacyjnej przed podpisaniem umowy poproszę o dostarczenie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub innego właściwego rejestru.