DANE KONTAKTOWE

 • ul. Stanisławowska 2a/17, 59-300 Lubin
 • tel.: 609-191-815
 • biuro
 • NIP 692 103 92 82
 • REGON 390650796

Mediacja

Mediacja jest to sztuka rozwiązywania sporu przez zaangażowane stron przy pomocy profesjonalnego pośrednika - mediatora. Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporu coraz bardziej zyskuje na popularności. Zachęcam Państwa do korzystania ze świadczonych przeze mnie usług mediacyjnych. Jako radca prawny zapewniam Państwu nie tylko wsparcie w prowadzeniu dialogu, ale służę również konieczną pomocą prawną. W tym zakresie posiadam konieczne przygotowanie z uwagi na ukończone podyplomowe studia „Mediacja w Biznesie” organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Do zalet mediacji należą niewątpliwie:

 • Zarządzanie konfliktem przez same strony: strony są gospodarzami mediacji, są w pełni zaangażowane w rozwiązanie konfliktu.
 • Odformalizowanie postępowania: rozmowy prowadzone są według zasad ustalonych przez strony, bez żadnego przymusu i nakłaniania do konkretnego rozwiązania, w życzliwiej atmosferze. Każda ze stron może odstąpić od mediacji na każdym jej etapie bez konsekwencji.
 • Niskie koszty mediacji: obejmują one głównie wynagrodzenie mediatora i koszty związane z zatwierdzeniem ugody przez sąd. Jeżeli mediacja prowadzona była już po wszczęciu ewentualnego procesu i zakończyła się ugodą, strona może liczyć na zwrot ¾ poniesionej opłaty sądowej.
 • Szybkość postępowania: strony decydują o tym kiedy mają się spotkać i ile potrzebują sesji.
 • Satysfakcja z wypracowanego kompromisu – ugoda wypracowana przez strony i uwzględniająca ich wzajemne potrzeby daje poczucie zwycięstwa każdemu, kto czynnie rozwiązywał konflikt.
 • Dążenie stron do wykonania ugody: jeżeli udało się wypracować kompromis, to naturalne jest dążenie do realizacji postanowień ugody. Istotne jest poczucie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania, lojalności wobec partnera rozmów, a w biznesie także dążenie do kontynuowania współpracy.
 • Wsparcie proceduralne stron przez mediatora: mediator nie jest sędzią, arbitrem i nie sugeruje, ani nie narzuca rozwiązań. Neutralnie wspiera strony. Jako osoba bezstronna czuwa nad przebiegiem mediacji zgodnie z zasadami ustalonymi przez jej uczestników.
 • Podtrzymanie i stabilizacja współpracy - nazywam to „skutkiem biznesowym” ugody zawartej w drodze mediacji. Przedsiębiorcy często bowiem zdają sobie sprawę z tego, że mimo antagonizmu dalsza współpraca gospodarcza jest możliwa i stwarza perspektywy dwustronnych korzyści. Rolą mediacji może być zatem upewnienie przedsiębiorców w tym założeniu.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do roli i istoty mediacji zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.